Brainlight olennaisena osana kokonaisvaltaista yritysten terveydenhuoltoa

Terveet työntekijät tekevät terve organisaatio, terveet tulokset

 

On tunnettu tosiasia, että työntekijät ovat kaikkein tärkein yrityksen voimavara, ja sellaisenaan on pidettävä hyvää huolta, varsinkin nopean muutoksen aikoina.

Aktiivinen ja tuottava terveyden hallintaohjelma on siis hyvä sijoitus yrityksen henkilöstöhallintoon. Näin saadaan käyttöön hyödyntämätöntä suorituskykypotentiaalia, josta on hyötyä sekä työntekijöille ja työnantajalle.

Monet yritykset ovat jo tunnistaneet tämän tarpeen yritysten terveydenhoidossa mutta myös löytäneet Brainligh ohjelmien poikkeuksellisen hyvinvointipotentiaalin ja ovat ottaneet sen käyttöön. Yhtiön johdon ehdoton tuki kaikissa yksiköissä on ehtona menestyksekkäälle ohjelmien soveltamiselle yrityksen kaikilla osastoilla.

Säännöllinen Brainlight-järjestelmien käyttö tukee ja parantaa terveyttä, yleisiä työoloja ja lisää työtyytyväisyyttä, samalla vähentäen stressiä ja tämä lisää merkittävästi tuottavuutta. Tuloksena on win-win-tilanne sekä yrityksen että sen työntekijöiden kesken.Monet tunnetut yhtiöt, kuten Unilever, Siemens, BMW, IBM, Bayer, muun muassa, ovat onnistuneet ottaneet käyttöönsä Brainlight rentoutumisjärjestelmiä juuri tästä syystä.

 

Mitä on työerveys hallinta?


Dr. Baduran mukaan työterveydenhoito on tietoista yhtiön johtamista, joka suuntaa siihen, että työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään työympäristössä.

Faktoja:

Työterveys ei ole saavuttamatonta ylellisyyttä tai sosiaalisen romantiikka
Terveydenhoito on kannattava investointi
Tuottavuus lisääntyy, työilmapiiri tehostuu, tulokset paranevat
Tehostettu julkisuuskuva ja parempi yrityskuva

Paineet yrityselämässä lisääntyvät

 

1. Talouden kilpailukykyvyn turvaaminen kun käynnissä ovat samaan aikaan väestörakenteen muutokset
2. Vähentää kustannuksia ja sairauslomakuluja
3. Helpottaa rekrytointia ja säilyttää pätevät työntekijät
4. Tuottavuuden paraneminen
5. Estetään henkisten sairauksien aiheuttama työn tuottavuuden huononeminenEdut terveydenhuollosta

 

Tehostuva työilmapiiri

Myönteinen kehitys työntekijöiden yleisessä terveyden tasossa

Lisääntynyt työn laatu ja työntekijöiden elämän laatu

Korkeampi tuotteiden ja palvelujen laatu

Myönteinen julkisuuskuva

Parempi kilpailukyky

Brainlight tavoite

Kehittämällä ihmisten omaa potentiaalia aktiivisella rentoutumisella huippukunnon saavuttamiseksi terveellä ja tasapainoisella tavalla!

Terveys on tärkein osa yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvointia. Sosiaalisen terveydenhuoltojärjestelmän soveltaminen on ratkaisevan tärkeää kestävän talouden ja yhteiskunnan rakentamisessa. Työn rakenteiden muuttuessa, painopiste on siirtymässä fyysisestä terveyden hoidosta henkiseen hyvinvointiin.

Ihmiset haluavat työskennellä, mutta pysyä terveenä ja tuntea olonsa hyväksi.

Jokaisen maan menestyseen vaikuttaa sen kansalaisten suorituskyky ja terveys.

Innovatiivisten rentoutumisjärjestelmien avulla yritykset ja niiden johtajat voivat tarjota edellytykset "kansalaisterveyteen" ja edistää "tervettä henkeä" työntekijöittensä keskuudessa sekä ylläpitää ja puolustaa fyysistä terveyttä ja henkilökohtaista potentiaalia.

 

Flow periaate - tuloksien saavuttaminen huippukunnossa ja energiatason kohottaminen, nopeasti ja helposti

 

Huippusuoritukset saadaan aikaan Flow-tilassa, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Ylin johto ja huippu-urheilijat ovat jo pitkään käyttäneet tätä ilmiötä saavuttaakseen todella hämmästyttäviä tuloksia.

On tieteellisesti todistettu, että Flow-tila tuottaa tunteita, voimaa, luottamusta, tarkkaavaisuutta, kaiken ollessa vaivattomassa ohjauksessa. Vaikka voisi tuntea tietyn tehtävän tai tavoitteen haasteelliseksi, ihmiset tyypillisesti tuntevat että heidät on kytketty johonkin itseään suurempaan sen sijaan että hukkuisivat tietyn tehtävän tai ongelman pariin.

Menestyksen periaatteet


Osallistuminen -
 koskee kaikkia työntekijöitä

Integraatio kaikissa yksiköissä

Projektin hallinta - systemaattinen lähestymistapa

Kattavuus - käyttäytymiseen ja olosuhteisiin sopivat sovellutukset